Projekty

Sýpka obilia

Rozhodli sme sa zlepšovať naše služby preto sme investovali do rozvoja sýpky obilia.

Nákup nových strojov

Vylepšili sme náš vozový park.